Mikä oikein on aurinkokenno? Aurinkokenno on laite, jonka avulla auringonvalon energia muuntuu suoraan sähköksi käyttäen tässä apuna valosähköistä ilmötä (eli englanniksi photovoltaic effect). Joskus termi aurinkokenno on varattu sellaisille laitteille, jotka ovat tarkoitettuja kaappaamaan erityisesti auringonvalosta energiaa, kuten aurinkopaneeli ja aurinkokenno, kun taas termi valkosähköinen solu on käytössä silloin kun valonlähdettä ei ole määritelty.

Kennojen yhdistelmää käytetään muun muassa aurinkopaneelien ja aurinkomodulien sekä valosähköisten paneelien valmistamisessa. Valosähkö on teknologian ja tutkimuksen ala, joka liittyy aurinkokennojen kykyyn tuottaa sähköä ihan käytännössä. Tällä menetelmällä tuotettu energia on esimerkki juuri aurinkoenergiasta, joka tunnetaan myös toisella nimellään aurinkosähkönä. Aurinkokennot ovat erittäin hauraita, joten niitä tulee aina käsitellä varovaisesti.

Aurinkokennot omakotitalon katolla

Mistä aurinkokenno sitten käytännössä oikein koostuu?

Aurinkokenno koostuu kahdesta tasaisesta puolijohdekerroksesta, ja niitä erottaa niin sanottu rajapinta. Kerroksilla on sisäänrakennettuja ominaisuuksia, jotka eroavat keskenään – rajapinnan toisella puolella on n-tyyppinen puolijohde ja toisella puolella taas p-tyypin puolijohde. Elektronit kasautuvat toiselle puolelle jättäen aukkoja toiselle puolelle. Tämä on se, miten kennoon muodostuu sisäinen sähkökenttä kerroksien yli.

Valo synnyttää näissä puolijohdemateriaaleissa elektroni-aukko –pareja, jotka on mahdollista erottaa toisistaan kennon sisäisen sähkökentän vaikutuksen avulla, ja käyttää tätä virran tuottamiseksi ulkoiseen kuormaan. Auringosta tuleva valo irrottaa elektroneja, ja metallijohtimiin saadaan sähkövirta. Tavallisesti aurinkosähkökennon koko on suunnilleen 10 x 10 – 15 senttimetriä ja paksuus puolestaan on noin välillä 0,1 – 0,4 millimetriä. Valaistuna siitä saadaan noin 0,5 V:n tasajännite. Virtaa saa sekä säteilytehon että kennon pinta-alan mukaan.

Aurinkoenergian tuottojärjestelmät ovat riippuvaisia aurinkokennoista sekä lämmönkerääjistä. Aurinkokennoista koostuvat aurinkopaneelit aikaansaavat sähköjännitteen juuri auringonsäteiden tuottamasta energiasta. On myös syytä muistaa se, että kennoston eli aurinkopaneelin tuottaman virran suuruus riippuu auringonsäteilyn voimakkuudesta. Mitä pilvisempi sää tai varjoisempi sijainti paneelilla, sitä heikommin paneeli saa kerättyä auringosta tulevaa säteilyä ja sen seurauksena sitä pienempää on myös järjestelmällä saatavan virran määrä. Sen takia aurinkopaneelien hyvä ja mahdollisimman vähäesteinen sijainti kohti auringonvaloa onkin erittäin oleellinen ja tärkeä asia, kun aurinkopaneeleille eli aurinkokennostoille etsitään sopivaa asennus- tai sijoituskohtaa.

Hyödynnä aurinkokennoja ja auringon energiaa haastavassa kohteessa

Vaikka aurinkokennot ovatkin hauraita, asiantuntija osaa käsitellä niitä ja asentaa ne sopivaan kohtaan turvallisesti ja huolellisesti, jonka jälkeen aurinkoenergia on valmista valjastettavaksi käyttöön aurinkosähköjärjestelmän, eli aurinkokennojen ja -paneelien, avulla. Aurinkosähköjärjestelmää onkin mahdollista käyttää myös monissa sellaisissa paikoissa, joissa normaalia sähköverkkoa ei ole saatavilla – esimerkiksi vaikkapa erä- tai saaristomökeissä tai muun muassa asuntoauton tai veneen yhteydessä. Aurinkoenergian hyviä ominaisuuksia ovat myös omavaraisuuden lisääntyminen ja ympäristöystävällisyys, sillä auringosta aurinkokennojen ja aurinkopaneelien avulla kerättävä energia ei kuormita luontoa millään tavalla. Niin ikään taloudelliset hyödyt ovat tuntuvat, sillä aurinkoenergiaan sijoitettu raha tulee maksamaan itsensä takaisin pienenevien energiakulujen muodossa.

Aurinkoenergiaa on mahdollista hyödyntä kevään ensimmäisistä päivistä aina loppusyksyyn, siis käytännössä maaliskuun alusta syyskuun loppuun saakka.

Jos aurinkoenergian tarjoamat mahdollisuudet kuulostavat sinusta houkuttelevilta, käänny turvallisin mielin meidän puoleemme. Kerromme sinulle mielellämme lisää aurinkoenergian tuomista hyödyistä ja siitä, miten investoiminen kestävään energianlähteeseen kannattaa. Ota siis yhteyttä!

Mikä on aurinkokenno?